Main Office
AV Group
AVISTO LLC
Address: office 19, 4th floor, 3, Karyernaya industrial site, Staryy Oskol, Belgorod Region 309500, Russia
Phone: +7 (4725) 44-94-97
Fax: +7 (4725) 41-70-73
AV TECHNOLOGIA JSC
Address: office 103, 235/2, Gorky st., Blagoveshensk, Amuraskaya region, 675000, Russia
Phone: +7 (416) 277-73-26
Instityt Vzryva JSC
Address: room 9, 13th floor, 8/1 Akademika Vargi St., Moscow 117133, Russia
Phone: +7 (495) 504-07-90
Fax: + 7 (495) 502-91-74
KOLYMAVZRYVPROM JSC
Address: 51 Tsentralnaya, the settlement of Palatka, Khasynskiy District, Magadan Region 686110, Russia
Phone: +7 (4132) 221-001
Fax: +7 (4132) 221-002
MUROMETS JSC
Address: Pionerskaya 2 st., Chapaevsk, Samarskaya Region, 446100, Russia
Phone: +7 (84639) 2-34-56,
+7 (846) 990-55-15
Fax: +7 (84639) 2-34-56
AVT-URAL LLC
Address: 2 Sverdlova St., Kachkanar, Sverdlovsk Region 624350, Russia
Phone: +7 (34341) 491-03
Fax: +7 (34341) 491-39
AVT-URALSERVIS LLC
Address: floors 2-3, 2B, Sverdlova St., Kachkanar, Sverdlovsk Region 624350, Russia
Phone: +7 (343) 413-10-15
Fax: +7 (343) 413-10-15
AVT-AMUR LLC
Address: 140/1 Lenina St., Blagoveshchensk, Amur Region 675000, Russia
Phone: +7 (4162) 39-09-46
Fax: +7 (4162) 39-09-46
AZOT MINING SERVICES-KAZAKHSTAN LLC
Address: 55, Ermekov st., Kazybek region, Karaganda, Kazakhstan
Phone: +7(7212)-25-96-90
MOROZOVKA JSC
Address: 3 Chekalova St., Morozov village, Vsevolzhskiy District, Saint Petersburg Region 188679, Russia
Phone: +7 (81370) 351-43
Fax: +7 (81370) 355-68
AZOT MINING SERVICE LLC
Address: 8/1 Akademika Vargi St., Moscow 117133, Russia
Phone: +7 (495) 504-07-90
Fax: + 7 (495) 502-91-74